Về việc quản lý công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

Quy chế Về việc quản lý công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

Số kí hiệu 675/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 29/10/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Cơ quan ban hành Phòng Tổ chức cán bộ
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Tổ chức cán bộ"

Các văn bản cùng người ký "Khác"