Quy định về việc hướng dẫn xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ

Quy định về việc hướng dẫn xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ

Số kí hiệu 18/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 14/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/11/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"