Quy định về việc xử lý học sinh, sinh viên nộp chậm học phí

Quy định về việc xử lý học sinh, sinh viên nộp chậm học phí

Số kí hiệu 02/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 07/06/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Tài chính kế toán
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Tài chính kế toán"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"