Văn bản theo cơ quan ban hành: Phòng Thanh tra & KĐCL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 10/QĐ-ĐHCNQN 25/09/2016 Quy định tổ chức hội nghị quản lý sinh viên cấp khoa
2 14/QĐ-ĐHCNQN 16/11/2015 Quy định quản lý lưu học sinh Lào học tập tại Top 10 game tài xỉu uy tín
3 10/QĐ-ĐHCNQN 18/08/2015 Quy định nhiệm vụ các thành viên hội đồng cố vấn
4 681/QĐ-ĐHCNQN 05/09/2016 Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Top 10 game tài xỉu uy tín
5 507/QĐ-ĐHCNQN 22/06/2016 Quy định Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
6 581 27/07/2016 Về tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong tổ chức đào tạo
theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
7 681 05/09/2016 Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
8 747 08/09/2016 Về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
9 854 31/10/2016 Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
10 907 17/11/2016 Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động
của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh