Quy định tổ chức hội nghị quản lý sinh viên cấp khoa

Quy định tổ chức hội nghị quản lý sinh viên cấp khoa

Số kí hiệu 10/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 25/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Thanh tra & KĐCL
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Thanh tra & KĐCL"

Các văn bản cùng người ký "Khác"