Quy định về việc xây dựng, rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ của Trường ĐHCNQN

Quy định về việc xây dựng, rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ của Trường ĐHCNQN

Số kí hiệu 12/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"