THÔNG TIN DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP

- Email: [email protected]
- Số điện thoại: 0203.3871731
- Địa chỉ: Phòng 208, 408 giảng đường D2
- Phân công nhiệm vụ mảng Cố vấn học tập phòng Công tác Học sinh sinh viên
TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Điện thoại
1 Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng Phụ trách chung 0915.535.767
2 Phạm Thị Hoàn Phó trưởng phòng Phụ trách khen thưởng SV, công nợ, Các loại HB, chế độ chính sách
Chào cờ - SH Lớp, các HĐ của CVHT.
0916.132.634
3 Phạm Thị Thu Hương Chuyên viên Diễn biến sĩ số HSSV, chuyên cần HSSV, nội ngoại trú của SV Hồ sơ sinh viên, phần mềm quản lý SV, quản lý LHS Lào 0984.096725

A. NHỮNG QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CỤ THỂ
I. Quy định
1. Quy Định Chế độ làm việc của Giảng viên Top 10 game tài xỉu uy tín
2. Quy định về Công tác Cố vấn học tập
II. Quy trình
1. Quy trình về việc họp lớp và nộp biên bản họp lớp
2. Quy trình bổ nhiệm, thay đổi cố vấn học tập
B. HỆ THỐNG CÔNG CỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
I. Website của nhà trường: //bradynovak.com (Thường xuyên cập nhật những thông báo liên quan đến sinh viên)
   - Thông báo kế hoạch Công tác Học sinh sinh viên
   - Hoạt động sinh viên
   - Sổ tay sinh viên
   - Ba công khai
   - Chuẩn đầu ra
II. Trang thông tin đào tạo của nhà trường: //tinchi.bradynovak.com
   - CVHT có thể xem thông tin sinh viên bao gồm Lý lịch, Kết quả học tập, thông tin đóng học phí của sinh viên trên Hệ thống
   - Các chức năng xem thông tin Sinh viên trên hệ thống Cổng thông tin đào tạo của trường liên hệ phòng Đào tạo để được tạo lập tài khoản và hướng dẫn sử dụng.:
     + Xem thông tin Sơ yếu lý lịch của từng sinh viên;
     + Xuất danh sách Lớp sinh viên;
     + Xem bảng điểm học tập của từng sinh viên;
     + Xuất bảng điểm học tập của Lớp sinh viên
     Để thực hiện các chức năng này, CVHT sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập. CVHT chỉ được xem thông tin sinh viên của Lớp sinh viên mà thầy cô được phân công làm CVHT.
      Lưu ý: Thông tin sinh viên, CVHT có trách nhiệm đảm bảo việc bảo mật và không cung cấp cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài khi chưa được phép của Hiệu trưởng hoặc của Trưởng đơn vị quản lý hệ thống lưu trữ thông tin sinh viên (P. CTHSSV).
III. Biểu mẫu
    - Mẫu lý lịch sinh viên
    - Mẫu biên bản sinh hoạt lớp
    - Mẫu Kế hoạch hoạt động cá nhân của cố vấn học tập
    - Mẫu báo cáo Công tác cố vấn học tập
    - Mẫu biên bản bàn giao cố vấn học tập
    - Mẫu theo dõi khối lượng đăng ký học của sinh viên
    - Mẫu theo dõi tiến độ học tập
    - Mẫu theo dõi kết quả rèn luyện
    - Mẫu nhật trình gặp gỡ sinh viên
    - Mẫu số danh sách sinh viên có dán ảnh và tóm tắt thông tin sinh viên
 

  Ý kiến bạn đọc