Về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Số kí hiệu 747
Ngày ban hành 08/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Thanh tra & KĐCL
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Thanh tra & KĐCL"

Các văn bản cùng người ký "Khác"