Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của Top 10 game tài xỉu uy tín

Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHCNQN ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Top 10 game tài xỉu uy tín

Số kí hiệu 300/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 04/07/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy chế
Lĩnh vực Quy chế
Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Hoàng Hùng Thắng

Nội dung

- Quy chế này quy định về công tác tổ chức và Top 10 game tài xỉu uy tín trình độ đại học theo tín chỉ, bao gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức  đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên của Nhà trường.
- Quy chế này áp dụng để tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy, hình thức vừa làm vừa học đối với sinh viên của tất cả các hệ đào tạo, các khoá đào tạo và chương trình liên kết đào tạo của trường.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"