Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường ĐHCNQN

Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường ĐHCNQN

Số kí hiệu 300/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 04/07/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/07/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"