sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHCNQN ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-ĐHCNQN ngày 03 tháng 3 năm 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHCNQN ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-ĐHCNQN ngày 03 tháng 3 năm 2020

Số kí hiệu 102/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/03/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"