Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2023 - 2024

Thứ hai - 30/10/2023 10:37
Ngày 23/10/2023 trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức chương trình “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” năm học 2023 -2024, với mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp cho sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của một công dân; thông qua buổi sinh hoạt các em còn được phổ biến và hiểu rõ các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2023 - 2024
           Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên là hoạt động được tổ chức cho sinh viên giữa khóa và cuối khóa của Nhà trường. Chương trình mỗi khóa được tổ chức trong các ngày từ 23/10 đến 27/10/2023 với các chuyên đề phù hợp mang lại nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, quý giá giúp các sinh viên có hành trang vững chắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường và bước đầu tiếp xúc với các kiến thức, khởi nghiệp, tiếp xúc với các doanh nghiệp. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022. Các điểm mới trong các văn kiện của Đảng. Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Các quy định của pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội. Các chuyên đề về kỹ năng: Chuyên đề thiết kế đồ họa phục vụ học tập. Tiếp xúc với các doanh nghiệp.Các thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
           Tuần sinh hoạt công dân là chương trình bắt buộc đầu khóa được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai ở tất cả các Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước để toàn bộ sinh viên nắm rõ các thông tin chuẩn xác nhất, liên quan trực tiếp tới việc học và thi của mình. Đồng thời, cũng nhắc lại về những quyền lợi, nghĩa vụ, nâng cao ý thức đạo đức và trách nhiệm của các em dưới vai trò sinh viên và cả vai trò một công dân hữu ích cho xã hội. Ngoài ra, đó cũng là dịp để phát động các phong trào thi đua học tập, hoạt động phong trào lớn trong học kỳ, để sinh viên cùng nhau tích cực học tập và năng nổ tham gia các phong trào trong trường. Kết thúc tuần sinh hoạt, các em sinh viên sẽ phải viết bài thu hoạch để tính điểm rèn luyện, là một trong những tiêu chí quan trọng để xét học bổng cũng như khen thưởng, kỷ luật trong công tác quản lý sinh viên.
           Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu là một hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, trang bị cho các em sinh viên những kiến thức cần thiết, những thông tin bổ ích. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn