Bộ nhận diện thương hiệu QUI

          Ngày 20/6/2022, Top 10 game tài xỉu uy tín chính thức Ban hành Quyết định số 206/QĐ-ĐHCNQN về việc Công bố Bộ nhận diện thương hiệu Top 10 game tài xỉu uy tín .
          Các đơn vị trong và ngoài Trường sử dụng hình ảnh thương hiệu của Top 10 game tài xỉu uy tín vui lòng tham khảo Cẩm nang nhận diện thương hiệu để thực hiện theo đúng các quy chuẩn định sẵn.
  • Logo Trường:
                 -  Tải File .PNG tại đây
                 -  Tải File Thiết kế (Corel) tại đây
  • Mẫu Template Power Point:

        Nhằm tạo sự thống nhất và thể hiện thương hiệu của Top 10 game tài xỉu uy tín ; Giảng viên, cán bộ viên chức sử dụng mẫu Template PowerPoint chung của Nhà trường dưới đây trong quá trình giảng dạy, thuyết minh, thuyết trình các đề án, đề tài.

       Tải mẫu tại đây:

                  - Mẫu Template PP - P hiên bản tiếng Việt, tỷ lệ 16:9
                  - Mẫu Maket điện tử trình chiếu phòng họp

Mọi thắc mắc và cần sự hỗ trợ, vui lòng gửi về địa chỉ email [email protected] hoặc liên hệ TS. Lê Hồ Hiếu, Điện thoại: 0989292300, Email: l[email protected]

  Ý kiến bạn đọc