Đảng ủy Top 10 game tài xỉu uy tín triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ tư - 26/07/2023 01:00
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, vừa qua, Đảng ủy Top 10 game tài xỉu uy tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý II, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị, các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Đảng ủy Top 10 game tài xỉu uy tín
 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
   Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ đã trình bày các tham luận tập trung vào các vấn đề: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025; Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.
   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trong tình hình nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của Nghị quyết 165 làm thâm hụt hơn 3,2 tỷ đồng vào ngay đầu năm, sản xuất than tạm dừng, nợ XDCB, tài chính bội chi kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, tinh thần và việc thực hiện các mục tiêu phát triển của người lao động nhà trường. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trong toàn Đảng bộ đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đội ngũ sư phạm, học sinh sinh viên, toàn trường từng bước chia sẻ, khắc phục khó khăn, đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2023.
   Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Trường cần quyết tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023: Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương; triển khai có hiệu quả công tác cán bộ và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm sự nghiêm minh và tăng cường tính kỷ luật trong tổ chức Đảng. Thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng làm tốt công tác dân vận và tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể để vận động quần chúng tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của Nhà trường.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn