Top 10 game ti x?u uy tn Trang web n?n t?ng

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

//bradynovak.com


Thư ng?t?chức L?k?niệm 65 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

          Kính gửi:  - Các th?h?thầy cô giáo, cán b? học sinh, sinh viên, học   viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
                            - Các cơ quan, t?chức, doanh nghiệp và cá nhân
          Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tiền thân là trường Trung học K?thuật M? được thành lập ngày 25/11/1958 theo Quyết định s?nbsp;1630 / BCN của B?Công nghiệp; Ngày 24/7/1996 Th?tướng Chính ph?đã quyết định nâng cấp Trường thành Trường  Cao đẳng K?thuật M? Ngày 25/12/2007 được Th?tướng chính ph?ký Quyết định s? 1730/QĐ-TTg nâng cấp trường Cao đẳng K?thuật M?thành trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
         Trải qua 65 năm hoạt động đào tạo, nhiều th?h?học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) của Trường đã trưởng thành; nhiều HSSV đã và đang gi?những cương v?trọng trách trong cơ quan của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp. Đó là niềm t?hào lớn của Trường.
         Hơn nửa th?k?đã trôi qua, đội ngũ cán b?của Trường ngày càng lớn mạnh và trưởng thành trên mọi lĩnh vực, cơ s?vật chất ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc t?có s?phát triển vượt bậc, v?th?và thương hiệu v?chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh được khẳng định trong khu vực và quốc t?
         Những thành qu?đạt được hôm nay ngoài s?hợp tác giúp đ?của các cơ quan, đơn v? cá nhân, t?chức trong và ngoài nước, là công lao đóng góp to lớn của các th?h?thầy cô giáo, cán b?và HSSV của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
         Đ?ghi nhận chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường hơn nửa th?k?qua, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh s?t?chức trọng th?Chương trình Gặp mặt k?niệm 65 năm ngày thành lập trường (1958 - 2023):
        - Thời gian d?kiến: Ngày 20 tháng 11 năm 2023
        - Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ?Cơ s?Yên Th?- Đông Triều ?Quảng Ninh.
         Đ?tạo điều kiện thuận lợi cho Chương trình Gặp K?niệm 65 năm thành lập Trường, Ban t?chức kêu gọi quý cơ quan, tập th? cá nhân và toàn th?các th?h?cán b? giảng viên, học sinh sinh viên qua các thời k?bằng tấm lòng hướng v?nhà trường, đóng góp v?vật chất và tinh thần gửi tặng các k?vật hình ảnh, thông tin tư liệu có liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
         Các hiện vật, tư liệu hình ảnh xin gửi v? Trung tâm Tuyển sinh - Thông tin & Truyền thông, Yên Th? Đông Triều, Quảng Ninh, điện thoại: 0989292300
         Mọi s?ủng h?v?kinh phí xin gửi đến trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, s?tài khoản 114000074411 tại Ngân hàng Thương mại C?phần Công thương Việt Nam ?Chi nhánh Uông Bí ?Phòng Giao dịch Mạo Khê (Xin ghi rõ: Ủng h?L?k?niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh)
          Chi tiết xin vui lòng liên h?
          - 0912272046 (đ/c Lưu Quang Thủy  ?Trưởng phòng T?chức cán b?
          - 0912389084 (đ/c Vũ Quang Vinh ?Trưởng phòng Hành chính tổng hợp)
          - 0915535767 (đ/c Nguyễn Mạnh Cường ?Thường trực mạng lưới cựu sinh viên trường)
          Tập th?cán b? giảng viên và sinh viên nhà trường cảm ơn s?tài tr?của Quý cơ quan, t?chức, cá nhân và các cựu sinh viên. Danh sách ủng h?s?được cập nhật thường xuyên và công khai trên website của Trường.
          Ban T?chức rất mong được đón tiếp các th?h?Thầy giáo, Cô giáo, Cán b? Sinh viên, Học viên cao học, đại diện các cơ quan, t?chức, doanh nghiệp v?tham d?L?k?niệm.
          Trân trọng !
                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                        TRƯỞNG BAN T?CHỨC L?K?NIỆM
                                                                                                                        TS. Hoàng Hùng Thắng